Niewielkie mieszkanie potrzebuje specjalnych i przemyślanych rozwiązań.