Kolejna zabudowa biurowa to zabudowa wykonana dla młodego człowieka do Jego pokoju.
Zabudowa miała w sobie łączyć trzy główne aspekty:
1. Miała posiadać miejsce na komputer
2. Miała posiadać miejsce dla kolegi, aby móc się razem uczyć
3. Miała posiadać miejsce do przechowywania książek oraz ubrań.
Projekt się udał – wszystkie te elementy zostały spełnione.